SENARAI TAWARAN KURSUS / SEMINAR
Posted by wmjl on October 25 2017 11:28:26
Berikut adalah senarai kursus / seminar anjuran Muzium Terengganu dan Kerajaan Negeri Melaka

1. Seminar Mengenalpasti Punca dan Kes Salah Laku Integriti Serta Tatacara Pengendalian Kes Tatatertib "Kerusi Bersawang" Perkhidmatan Awam Anjuran Kerajaan Negeri Melaka
2. Kursus Tatacara Pengurusan dan Pengauditan Aset Tak Alih (TPATA) Kerajaan dan Teguran Laporan Ketua Audit Negara Anjuran Kerajaan Negeri Melaka.
3. Jemputan ke Seminar Kearifan Tempatan 2017 Anjuran Lembaga Muzium Negeri Terengganu.